Wspomagamy proces zawarcia kontraktu poprzez zbieranie informacji mogących w istotny sposób wspomóc prowadzone negocjacje. Na życzenie Zleceniodawcy przejmujemy na siebie prowadzenie negocjacji:


  1. Punktorjako doradcy Zleceniodawcy,

  2. Punktorwe własnym imieniu, na rzecz Zleceniodawcy, bez podawania źródła zlecenia.