Przez pierwsze lata swojej działalności, firma „Astiltex Consulting” zajmowała się restrukturyzacją firm, których większościowe pakiety były skupione w bankowych funduszach inwestycyjnych.

W ramach krajowej restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw państwowych długi fabryk zostały zamienione na udziały. Przeważające długi były następstwem kredytowania dlatego banki stały się właścicielami znaczącego, fizycznego majątku, który chciały w jak najkrótszym terminie upłynnić. Dla tych przedsiębiorstw firma „Astiltex Consulting” tworzyła dwutorowe rozwiązania. Z jednej strony restrukturyzację mającą na celu uruchomienie potencjału firm i rozpoczęcie uzyskiwania zysku. A z drugiej strony programowanie działań podnoszących wartość firm dla tworzonych prospektów sprzedaży przedsiębiorstw.


Obecnie firma kontynuuje swoją działalność opracowując programy

i wspomagając powstawanie zupełnie nowych przedsiębiorstw lub firm przenoszonych do Polski oraz opracowuje projekty działań poprawiających funkcjonowanie istniejących przedsiębiorstw w każdej dziedzinie ich działalności.


W ramach konsultingu zajmujemy się następującymi zagadnieniami:


  1. Punktorkompleksowe organizowanie nowych firm lub oddziałów na terenie całej Polski i przenoszenie firm do Polski

  2. Punktorrestrukturyzacja

  3. Punktormodernizacja

  4. Punktormarketing