Wykonujemy zlecenia poszukiwania partnerów handlowych

w zakresie od dostawy do sprzedaży. Pracę naszą realizujemy na dwa sposoby:


  1. Punktorograniczamy się do skontaktowania Zleceniodawcy

     z potencjalnym klientem bądź dostawcą,

  1. Punktorpo zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę warunków współpracy ze znalezionym kooperantem przejmujemy na siebie kompleksową obsługę pojedynczej transakcji lub długotrwałej wymiany handlowej między Zleceniodawcą a kooperantem.