Zadania te realizujemy, w zależności od zlecenia, poprzez całkowite lub częściowe przejęcie na siebie wysiłków prawnych

i organizacyjnych związanych z przeniesieniem firmy.


Zakres naszych działań obejmuje:


  1. Punktorprzeprowadzenie prawnej rejestracji firmy,

  2. Punktorwyszukanie obiektów lub terenów będących przyszłym miejscem prowadzenia działalności wraz z przeprowadzeniem audytu  obiektu i negocjacjami towarzyszącymi sprzedaży – zakupowi,

  3. Punktornadzór i organizacja prac budowlanych,

  4. Punktororganizacja zakupu i przewiezienie potrzebnych maszyn

      i urządzeń wraz z demontażem i montażem.