Na podstawie przeprowadzonego audytu oceniamy kierunek, konieczność i celowość modernizacji. Na życzenie Zleceniodawcy dokonujemy wyszukania oraz wyboru najlepszych dla specyfiki Przedsiębiorstwa urządzeń i technologii, które przedstawiamy do istniejącego bądź wykonywanego przez nas programu modernizacyjnego.


W zależności od zakresu zlecenia możemy podjąć się pełnej obsługi koniecznej podczas realizacji programu modernizacji wraz z:


  1. Punktordokonaniem uzgodnień technicznych i budowlanych,

  2. Punktorwykonaniem niezbędnych projektów,

  3. Punktororganizacją i monitorowaniem prac budowlanych,

  4. Punktornegocjacjami z dostawcami urządzeń i usług,

  5. Punktortransportem, demontażem i montażem urządzeń.