W zależności od zapotrzebowania wykonujemy kompleksowy lub ograniczony przegląd stanu przedsiębiorstwa. Następnie przedstawiamy wnioski, które stanowią podstawę do restrukturyzacji firmy mającej na celu:


  1. Punktorzwiększenie zakresu działań w zadanym kierunku,

  2. Punktorochronę przed niepożądanymi zjawiskami,

  3. Punktorprzeprowadzenie inwestycji,

  4. Punktorsprzedaż środków trwałych firmy (maszyny, obiekty, tereny),

  5. Punktorprzekształcenie firmy poprzez fuzję bądź sprzedaż udziałów.


Na życzenie Zleceniodawcy nadzorujemy, na dwa sposoby, proces restrukturyzacji według wykonanego i zaakceptowanego harmonogramu poprzez:


  1. Punktornadzór zewnętrzny włącznie z monitorowaniem elementów hamujących proces i przedstawianiem sposobów ich wyeliminowania,

  2. Punktorbezpośredni nadzór wewnętrzny poprzez zatrudnienie przez Zleceniodawcę przedstawiciela naszej firmy na samodzielnym stanowisku w Przedsiębiorstwie, na którym otrzyma niezbędne pełnomocnictwa i uprawnienia.