Wykonujemy analizę marketingową całości lub wskazanej części działań Przedsiębiorstwa. Następnie opracowujemy projekt marketingowy, w ramach którego wykonujemy badanie rynku dla całości lub wybranych przez Zleceniodawcę produktów lub usług będących efektem bieżących bądź prognozowanych do sprzedaży produktów Przedsiębiorstwa.


Nadzorujemy realizację programu marketingowego poprzez:


  1. Punktornadzór zewnętrzny wraz z monitorowaniem elementów hamujących proces wraz ze sposobami ich wyeliminowania,

  2. Punktorbezpośredni nadzór wewnętrzny poprzez zatrudnienie przez Zleceniodawcę przedstawiciela naszej firmy na samodzielnym stanowisku w Przedsiębiorstwie, na którym otrzyma niezbędne pełnomocnictwa i uprawnienia.